Przegląd Gaśnic

Przegląd gaśnic - oferta

W naszej ofercie znajduje się roczny przegląd gaśnic wraz z kwalifikacją gaśnic do remontu lub ponownego napełnienia. W ramach usługi sprawdzamy czy obiekt jest wyposażony w wystarczającą ilość środka gaśniczego oraz czy rozmieszczenie gaśnic spełnia wymogi prawne.

Przegląd gaśnic – jak często?

Zgodnie z przepisami, przegląd gaśnic wymagany jest co roku. Ponieważ środki gaśnicze z czasem tracą swoje właściwości, co 5 lat należy wymienić je na nowe.

Szczegółowy program konserwacji – maksymalne odstępy czasu pomiędzy kolejnymi konserwacjami:

  • Gaśnice wodne, pianowe i z wodnym środkiem gaśniczym. Ich konserwacja podstawowa powinna odbywać się co rok. Konserwacja rozszerzona i ponowne napełnienie, jeśli są konieczne – co 5 lat. Remont i ponowne napełnienie – co 5 lat.
  • Gaśnice proszkowe typu Z. Ich konserwacja podstawowa powinna odbywać się co rok. Konserwacja rozszerzona i ponowne napełnienie, jeśli są konieczne – co 5 lat. Remont i ponowne napełnienie – co 5 lat.
  • Gaśnice proszkowe typu X pierwotnie uszczelnione, będące stale pod ciśnieniem (powinny być zwrócone do producenta/dostawcy w celu ich ponownego napełnienia). Ich konserwacja podstawowa powinna odbywać się co rok. Konserwacja rozszerzona i ponowne napełnienie, jeśli są konieczne – co 15 lat. Remont i ponowne napełnienie – co 5 lat.
  • Gaśnice CO2 (śniegowe). Ich konserwacja podstawowa powinna odbywać się co rok. Remont i ponowne napełnienie – co 5 lat.

 

 Zapraszamy do kontaktu telefonicznie lub poprzez formularz.

Kontakt