próbna ewakuacja

Nasza oferta dotycząca prób ewakuacyjnych to kompleksowe wsparcie w organizacji i przeprowadzeniu takich ćwiczeń. Poznaj, co zawiera się w ramach naszych usług związanych z próbami ewakuacyjnymi.


Kiedy jest wymagana próbna ewakuacja?

Zgodnie z § 17 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719) właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.


W naszej ofercie:

  • Zgłoszenie do Straży Pożarnej: Organizujemy zgłoszenie ćwiczeń do właściwej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, zapewniając pełną zgodność z przepisami.

  • Przygotowanie Procedur Ewakuacyjnych: Tworzymy szczegółowe procedury ewakuacyjne z precyzyjnym podziałem zadań dla pracowników i osób odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów oraz prowadzenie ewakuacji.

  • Szkolenie: Przeprowadzamy szkolenia dla osób wyznaczonych do działań podczas ewakuacji i zwalczania pożaru, zapewniając im odpowiednią wiedzę i umiejętności.
  • Nadzór i Omówienie: Przez cały czas trwania ćwiczeń ewakuacyjnych zapewniamy nadzór oraz monitorowanie, po którym przeprowadzamy szczegółowe omówienie wyników i udzielamy ewentualnych uwag, sporządzając protokół z przebiegu ćwiczeń.


Jeśli jesteś zainteresowany organizacją prób ewakuacyjnych w Twoim obiekcie, zachęcamy do kontaktu z nami. Firelink to partner, który pomoże Ci w przygotowaniu personelu i obiektu do skutecznej ewakuacji w sytuacjach awaryjnych.

Kontakt