OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

Czym jest Operat przeciwpożarowy?

Operat Przeciwpożarowy to dokument wymagany zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730), który musi zostać dołączony zarówno do wniosku o uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów, jak i do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Celem Operatu PPOŻ składowiska odpadów jest ustalenie środków mających na celu ochronę przed pożarami w instalacji, obiekcie, jego części lub innym miejscu przeznaczonym do przechowywania odpadów.

Kiedy jest wymagany?

Operat przeciwpożarowy stanowi  integralną część wniosków, które są wymagane do złożenia w przypadku, gdy przedsiębiorca ubiega się o:

  • zezwolenie na zbieranie odpadów,
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Przygotowanie oraz cena

Jeśli rozważasz współpracę w zakresie sporządzenia Operatu Przeciwpożarowego dotyczącego odpadów oraz chciałbyś poznać cenę naszych usług, serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z nami. Możesz to zrobić za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez e-mail lub telefon. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania i omówić szczegóły naszej oferty.

Kontakt