OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Zaufaj firmie Firelink i skorzystaj z naszych usług w zakresie Oceny Zagrożenia Wybuchem, aby zwiększyć bezpieczeństwo i spokój w Twoim przedsiębiorstwie.


Kiedy Ocena Zagrożenia Wybuchem jest wymagana?

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe zobowiązani są do przeprowadzenia Oceny Zagrożenia Wybuchem. Obowiązek ten wynika z § 37 rozporządzenia MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  W praktyce, ocenę zagrożenia wybuchem wykonuje się we wszelkich zakładach, w których w procesie produkcyjnym stosowane są materiały o właściwościach palnych bądź wybuchowych. Ocena dotyczy również przedsiębiorstw, w których substancje łatwopalne uwalniane są z pracujących urządzeń, systemów ochronnych czy gotowych wyrobów.

Kontakt